De versie V3.1.1

Deze is het resultaat van een lange reeks wijzigingen en verbeteringen om de uitrusting aan de behoeftes van de politieagenten aan te passen. Sinds de versie V2.7 zijn de voornaamste nieuwigheden:

Mobiele radars:

- de uitlijningsprocedure is eenvoudiger, de operator kan zijn uiltijningsfoto’s zelf maken.
- op de uitlijningsfoto’s genomen door de operator verschijnt duidelijk de melding " uitlijning".
- mogelijkheid om foto’s te nemen van snelheidsovertredingen van op afstand, van dichtbij en in dubbele dynamische richting.
- mogelijkheid om de uitrusting te gebruiken bij onderscheppingsoperaties. De politieagent kan de foto’s bekijken die hij reeds genomen heeft, terwijl de uitrusting actief blijft.

Mobiele en vaste radars:

- onderscheiding tussen kleine voertuigen en vrachtwagens op basis van de lengte (7m).
- mogelijkheid om te werken volgens de toegestane snelheidslimiet of volgens de overtredingsnelheid (vrije snelheidprogrammatie)
- enkel de opgemeten snelheid staat vermeld op documenten die aan de autobestuurders doorgeven worden

Vaste radars:

- de enige radar die in de twee rijrichtingen kan flitsen. De politie is niet meer verplicht om twee vaste radars te gebruiken, één voor het naderend verkeer en één voor weggaand verkeer.

In eerste instantie werden een reeks van eisen opgelegd, die de werking van de uitrusting bemoeilijkte. Met de versie v3.1.1 wordt het gebruik van de uitrusting gemakkelijker.

Terug ...

 

Update : 23/10/09