MESTA 2200 TYPE EUCLIDES (KEURING P1100701-B-07/01)

MESTA 210c laat een driedimensionaal gebruik toe. De versie MESTA 2200 type EUCLIDES heeft deze karakteristieken.

Hij is bestemd voor stadstoepassingen en op hoofdweggen. De numerieke snelheidsmeter MESTA 210c kan op een hoogte van 1 tot 8m geplaatst worden. De snelheidsmeter EUCLIDES is voor een werking op 3m hoogte voorzien. Zo is hij beschermd tegen vandalisme en kan hij gemakkelijk twee rijstroken controleren.

Er werd veel aandacht besteed aan de esthetica. Hij integreert zich uitstekend in historische zones of met een grote patrimoniale waarde. Het uitzicht is een groot contrast met de bestaande vaste snelheidsmeters.

Het is de enige Europees snelheidsmeter die zulk een toepassing toelaat.

Hij kan van de 1ste tot de 2de rijstrook meten.Voor meer inlichtingen over de numerieke MESTA gelieve naar gereserveerde politiezone te gaan

Bladzijde aangepast op 26/06/2008