/* Molos */

 

 

Het Europees niveau

De Europese richtlijn 2004/40/CE legt de minimale voorschriften vast van de veiligheid en gezondheid betreffende de blootstelling van werknemers en hun lichamelijke gesteldheid (electromagnetische velden).

De richtlijn komt neer op de schadelijke effecten die ze met zich meebrengen voor de gezondheid en voor de veiligheid van werknemers. De schadelijke effecten op korte termijn op het menselijk lichaam zijn gekend, en worden veroorzaakt door de stroomcontacten en alsook door het opnemen van energie.

Nieuwe verplichtingen voor de werkgever – vanaf de verplichte wijziging van de richtlijn in 2012 :

- De werkgever evalueert en, indien nodig, meet en/of berekent de niveaus van het electromagnetische veld op welke de werken worden uitgevoerd.

- De evaluatie, de metingen/of berekeningen … worden geprogrammeerd en uitgevoerd door diensten of deskundigen op gepaste tijdstippen, …

- De werkgever schenkt bijzonder veel aandacht aan volgende punten, wanneer er overgegaan word tot de evaluatie van de risico’s: het niveau, het spectrum van frequentie, de duur, het type blootstelling,… de aanwezigheid van vervang uitrustingen bedacht om het niveau van blootstelling van de electromagnetische velden te verminderen, …

- We kunnen het niveau van blootstelling van electromagnetische velden effectief verminderen door preventieve maatregelen te nemen vanaf de fase van ontwikkeling van de toestellen en de werkomgeving, en door de prioriteit te geven, bij de keuze van materialen, werkwijzen en werkmethoden, door vermindering van het risico reeds vanaf de bron.

Terug ...

Update : 1/02/11