/* Molos */

 

 

Het Federaal niveau

Het Koninklijke Besluit van 19-11-1999 met betrekking tot particuliere radiocommunicatie voorziet het maximaal toegelaten stralingsvermogen voor « radio-electrische apparaten voor het detecteren van bewegingen en het opmeten van snelheden » Dit Koninklijk besluit werd vastgelegd door de beslissing van de Raad van het IBPT van 22-12-2009.

Analoge of digitale antenne radars met Doppler effect werken in het gamma van 24,05 tot 24, 25 GHz en mogen niet hoger uitzenden dan 2Wpire(1).

De MESTA 210C zendt uit aan 48mWpire. Dit is ver onder de Federale waarden.

(1) p.i.r.e: Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente ( Isotroop equivalent stralings vermogen ) – dit is gelijk aan het vermogen bij de ingang van de antenne bij zijn maximale ontvangst (t.t.z. de ontvangst gemeten ten opzichte van een isotroop antenne in de richting of intensiteit waar de straling maximaal is).

Terug ...

Update : 1/02/11