MESTA 2200 TYPE HÉLIOS (KEURING P1100701-B-07/02)

Zoals zijn naam laat blijken, is het mogelijk om de snelheidsmeter op een portaal te plaatsen. Het is de bedoeling om het verkeer rijstrook per rijstrook te kunnen meten.

Deze is vooral interessant wanneer het in bijzondere omstandigheden moeilijk is om op de zijkant van de weg de uitrusting te plaatsen.

Het is een alternatief aan de oplossing MESTA 2200 type EUCLIDES.

Hij meet één rijstrook.Voor meer inlichtingen over de numerieke MESTA gelieve naar gereserveerde politiezone te gaan

Bladzijde aangepast op 26/06/2008