/* Molos */

 

 

De reglementering op de juistheid van de metingen :

Deze valt onder het Koninklijk Besluit van 11-10-1997 – betreffende de goedkeuring en de officiële wettig verklaring van de toestellen met automatische werking, gebruikt om toezicht te houden op de toepassing van de wet betreffende de verkeerspolitie en de besluiten genomen in uitvoering van deze – PDF bestand (213 Ko)

Volgens dit besluit, om een snelheidsmeter te kunnen leveren aan de politie, moet men volgende stappen ondernemen :

- Het invoeren van een goedkeuringsdossier van het model, dit is een procedure die minimum één jaar duurt indien de basis van het dossier goed is, anders kan dit makkelijk twee jaar in beslag nemen. Na afloop van deze procedure, ontvangt men een « Goedkeuringscertificaat van het model ».

- Het bekomen goedkeuringscertificaat maakt de verkoop van de snelheidsmeter mogelijk. Elke verkregen aanbieding voor deze datum kan ingebracht worden als oneerlijke concurentie.

- Bij levering van een snelheidsmeter, moet in eerste instantie de installatie « eerste ijking ». ondergaan. Het gaat voor de Dienst van de Metrologie erom, de conformiteit van de installatie te controleren met het “Goedkeuringscertificaat van het model”. Indien dit in orde is, kan de installatie gebruikt worden voor een periode van maximum 24 maanden.

- Bij « eerste ijking », zal het laboratorium, welke de metingen van de controle uitvoert, het totaal noteren in het « metrologisch boek » dat de meetresultaten herneemt.

- Vervolgens moet binnen de 24 maanden iedere snelheidsmeter een « periodiek ijking ». ondergaan. Een nieuw certificaat en een nieuw metrologisch boek worden opgemaakt identiek aan dit van het “nazicht van de oorspronkelijke functies”.

Terug ...

Update : 1/02/11