/* Molos */

 

 

Het Regionaal niveau :

Welke de interpretatie en de regionale regelgevingen zijn: de MESTA 210c met zijn

- 48mWpire
en
- 0.8V/m per 1,5m
Zit ver onder alle regionale waarden voorzien door de regio’s.

Het Waalse Gewest

Het decreet van 03-4-2009 « betreffende de bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder veroorzaakt door de niet geļoniseerde stralingen voortgebracht door stationaire uitzendantennes » preciseert

- Dat hij de materialen die de waarden P.I.R.E van 4W overschrijden, in overweging neemt.

- Wat betreft deze waarde, het electromagnetische veld van de installatie de waarde 3 V/m niet mag overschrijden.

Dit is van toepassing voor de stationaire antennes in een verblijfsplaats.
Een werkruimte is een verblijfsruimte. Zoals een politie voertuig ook een werkruimte is, is de radar antenne in een voertuig gemonteerd, stationair ten opzichte van deze.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Volgens de Bepaling van 01-03-2007 betreffende de bescherming van de omgeving tegen eventueel schadelijke effecten en hinder veroorzaakt door niet geļoniseerde stralingen

- Het elektromagnetische veld van de installatie van een zelfde omgeving werkende in 24GHz mag de waarde van 4,3 V/m niet overschrijden.

Het Besluit van toepassing vanaf 30-10-2009 betreffende zekere antennes met electromagnetische straling uitstoot

- De aanvraag voor goedkeuring van de omgeving is verplicht vanaf een vermogen van uitstoot per apparaat van 800mWpire.

De bepaling maakt geen onderscheid tussen mobiele installaties of vaste installaties.

Het Vlaamse Gewest

Het decreet werd nog niet gepubliceerd.

Terug ...

Update : 1/02/11