/* Molos */

 

 

De voorschriften inzake het respect voor het welzijn van de reiziger

Deze voorschriften bevinden zich :De Europees richtlijn bepaalt het kader waarin de veiligheid en de gezondheid van de arbeiders in een elektromagnetisch veld moet voldoen. De kwestie is dat elke staat zou moeten verplichten om de verkeersregels vast te leggen die de Europese limieten respecteert. Dit biedt meer duidelijkheid aan de werkgever op hun verplichtingen.

De Federale interesseert zich iets specifieker op het « product », namelijk op de invloed van de uitgezonden frequenties die voortgebracht worden door de in werking zijnde radar antenne.

Het Gewest is meer bezorgd om de impact van de electro magnetische velden op het “milieu”. Zij zorgt ervoor dat deze binnen de limieten blijven om te voorkomen dat de stralingen schadelijk zouden zijn.

Terug ...

Update : 1/02/11