/* Molos */

 

 

« Periodiek nazicht » en « Onderhoud » van de snelheidsmeter

Het Periodieke ijking is gelijkgesteld aan de technische controle van voertuigen, het is wettelijke verplicht om geregeld in een officieel erkend technisch centrum het toestel te laten nakijken. Dit nazicht is opgelegd door de wetgever maar vervangt niet het onderhoud van het voertuig zelf.

Indien er tijdens het Periodiek ijking blijkt dat er zich een afwijking heeft voorgedaan, wordt de snelheidsmeter onmiddellijk verboden voor gebruik. Het is dan aan de eigenaar om dit toestel te laten herstellen en hem opnieuw te laten keuren. Net zoals de technische controle van de voertuigen, heeft de controleur ook zijn normen om iets te « controleren ». Hij mag in geen enkel geval zelf iets onderhouden of herstellen.

In België zijn enkel de regels, opgelegd in het Koninklijk besluit van 11-10-1997, van toepassing. Indien de fabrikant van de radar antenne een buitenlander is, heeft de reglementering van zijn land geen enkele invloed en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.

Advocaten proberen er een boeltje van te maken, tussen het onderhoud, het periodiek nazicht, de Belgische reglementering en de Buitenlandse reglementering om alzo de annulatie van de verkeersboetes te bekomen.

Terug ...

Update : 1/02/11